Project

Delta's onder druk

Delta's staan sterk onder druk door klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling. Snelle veranderingen, zoals zeespiegelstijging, verzilting, waterkwaliteitsproblemen, overstromingen en droogte, maken aanpassing van de landbouwproductie noodzakelijk. Een interdisciplinair onderzoeksteam van WUR werkt op integrale wijze aan duurzame transitiepaden voor de landbouw in delta's, met als doel om bij te dragen aan het duurzame ontwikkelingsdoel SDG Zero Hunger.

Doel

Delta's, waar land en water bij elkaar komen, zijn vaak kwetsbare gebieden belangrijk voor mens en natuur. Voedselproductie speelt hierin een belangrijke rol. De complexe problematiek in delta's staat sterk onder druk door klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling. Door snelle veranderingen op het gebied van zeespiegelstijging, temperatuurs- en neerslagveranderingen, verzilting, waterkwaliteitsproblemen, verdroging en overstroming, is landbouwproductie niet langer vanzelfsprekend. Hoe moet dat naar de toekomst toe? Waar komt het voedsel vandaan? Kunnen we mogelijke duurzame transitiepaden in beeld brengen en zo ja, kan dit door een voedselsysteemanalyse te gebruiken? Een interdisciplinair onderzoeksteam van WUR werkt in dit onderzoeksproject Delta's onder druk op een integrale wijze aan het in beeld brengen van duurzame transitiepaden voor de landbouw in delta's en aan oplossingen, met als doel om bij te dragen aan het duurzame ontwikkelingsdoel SDG Zero Hunger.

Voorbeelden delta's onder druk

Voorbeelden van delta's onder druk zijn de Mekong Delta in Vietnam en Bangladesh, dat net als Nederland een delta-land is.

De Vietnamese landbouw is dynamisch. Boeren in de Mekong Delta zijn eraan gewend om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, en ze doen dit ook. Boeren zijn goed georganiseerd in coƶperaties, die zich inzetten om de positie van de boeren te verbeteren. De overheid, universiteiten, boerencoƶperaties en andere betrokken zijn gezamelijk actief in de productieketen.

In Bangladesh is de transitie naar klimaatbestendigheid erg belangrijk. De daarmee samenhangende transitie van voedselsystemen in Bangladesh vereist niet alleen aanpassing door boeren, maar ook nieuwe oplossingen hoe boeren en nationale doelstellingen met elkaar te verbinden. Het recentelijk aangenomen Bangladesh Delta Plan geeft sterk richting aan nieuwe plannen.

We bestuderen het voedselsysteem in beide delta's waarbij we het lokale bedrijfsniveau verbinden met het nationale niveau. In het geval van de Mekong beginnen we met het lokale niveau, terwijl we in Bangladesh vanuit nationaal oogpunt beginnen.

Publicaties