Project

Demographic profile of recreational fisheries

Het berekenen van vangsten door de recreatieve visserij is een grote uitdaging doordat er veel recreatieve vissers zijn (~ 7-11% van de Nederlandse bevolking) en deze onregelmatig vissen. De WOT Recfish survey vindt om het jaar plaats. Om betrouwbare vangstschattingen te maken in de tussenliggende jaren, is kennis van de deelnemers aan recreatieve vissers nodig en hun motivatie om in of uit de recreatieve visserij te stappen.

Dec. 2015 zal de 4e screening survey plaatsvinden, daarnaast is een telefonische enquĂȘte gedaan om methoden te vergelijken. De onderzoeken zullen worden vergeleken en statistisch getest op trends. Sommige deelnemers hebben meegedaan aan alle 4 surveys, en kunnen gevolgd worden in de tijd om te zien of ze de sector verlaten hebben of juist toegetreden zijn. Trends in fanatisme (aantal vistrips) zullen ook worden geanalyseerd.

Publicaties