Project

Denkkader Licht

Licht is de basis voor alle groei van gewassen. Daarbij is de zon met haar specifieke lichtspectrum, dat over het jaar en in de loop van de dag op gewasniveau varieert de basis zowel in spectrum intensiteit als in daglengte. De opkomst van LED techniek, waarbij slechts enkele golflengten additioneel toegevoegd wordt ter bevordering van de fotosynthese en groei en coatings en folies om een deel van het spectrum van natuurlijk licht in de zomer weg te nemen roepen vragen op over voorwaarden van de (samenstelling en samenhang van ) golflengtes of wel over het optimale en minimaal vereiste lichtspectrum voor een goede groei van gewassen.

Dat de kennis over kunstlicht beperkend is, is met name gebleken bij roos. Maar ook ten aanzien van stuurlicht blijken hypothese in proeven niet bevestigd te worden. Met name kunstlicht stelt ons voor nieuwe vragen, confronteert ons met onvolledige kennis en begrip, met als gevolg onjuiste aannames en onvolledige analyses.

Optimaal gebruik van kunstlicht in de glastuinbouw

Voor een gerichte ontwikkeling van de toepassing van de gunstige effecten van lichtkleur op groei is het gewenst om met een systeem analytisch benadering de invloed lichtkleur op groei en ontwikkeling van gewassen te beschrijven. In het verleden is dit gedaan voor Optimaal gebruik van natuurlijk licht in de glastuinbouw (Hemming, et al., 2004). Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten die bruikbaar waren bij de verbetering van de benutting van licht in de glastuinbouw. Niet alleen voor de gewasgroei, maar ook voor het gedrag van biologische bestrijders, kasdekken en folies. Voor kunstlicht ontbreekt een dergelijke systematische analyse en blijkt in de praktijk en proeven tot problemen en/of verkeerde en minder optimale groei en productie te leiden. Licht grijpt aan op diverse processen naast de fotosynthese. Het beinvloedt ook de verdamping, hormoonbalans, bioritme etc. Bij de teelt gaat het uiteindelijk om het geheel van benutting tot productie en kwaliteit en niet alleen om de fotosynthese.

Publicaties