Project

Density-dependent individual growth reduction of North Sea plaice

We onderzoeken recente indicaties dat schol in de Noordzee last heeft van dichtheids-gerelateerde groeireductie (individuen groeien langzamer dan vroeger). Dit heeft potentieel verstrekkende gevolgen voor de waarde van de vangst, ondanks een gezond paaibestand.

De kennis opgedaan in deze studie vertalen we naar concrete adviezen aan de ICES werkgroep die het jaarlijkse schol assessment voor de Noordzee uitvoert.

Publicaties