Project

Designing with Metropolitan Nature WR

Levenswetenschappen kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden. De wereldwijde verstedelijking is intens en belangrijk. Zij vormt een uitdaging voor de kennis van WUR aangaande de betekenis van natuur als levend organisme voor de ondersteuningen van de kwaliteit van leven in steden wereldwijd.

Dit project verkent op conceptuele manier het natuur weefsel als basis voor de stad en vertaalt de voorwaarden en het potentieel van natuur in ontwerp principes. Deze principes moeten bijdragen aan stedelijke kwaliteit van leven en duurzame verstedelijking. Het project ontwikkelt ontwerpen en visualiseert oplossingen op verschillende schaalniveaux voor metropolitane kwesties zoals stedelijk metabolisme en circulariteit van bronnen, metropolitaan vervoersinfrastructuur innovatie en stedelijke uitbreiding, waarbij de trekken van de natuurlijke ondergrond van de stad worden gebruikt.

Publicaties