Project

Developing tools to incorporate ecosystem considerations into management

Het duurzaam niveau van exploitatie van de mariene populaties is verre van constant en varieert in de tijd in reactie op veranderingen in de natuurlijke sterfte en omgevingsfactoren. Dit project gaat over de ontwikkeling van een simulatie framework die het mogelijk maakt om veranderingen in de productiviteit van de beviste bestanden te schatten, waardoor de schatting van verschillende referentiepunten mogelijk is die ecosysteem beheer ondersteunt.

We gebruiken Heek en blauwe wijting als case study omdat deze soorten van groot belang zijn voor de Nederlandse visserij. Hun sterke interactie met elkaar en andere soorten, en de grote impact van de klimaatverandering op de bestandsontwikkeling maken het interessante soorten voor deze studie. In dit project ontwikkelen we  op ecosysteem gebaseerde management strategie├źn die door beheerders ingezet kunnen worden als mogelijke strategie├źn van de toekomstige EU-MAP op pelagische soorten of demersale soorten.

Het project was gericht op het ontwikkelen van beheersregels voor een "ecosysteembenadering van visserijbeheer". We hebben ons gericht op twee ecosysteemeffecten die van invloed zijn op de dynamiek van visbestanden: milieusystemen en trofische interactie. Het blauwe wijting / heekcomplex werd als case study genomen. De studie was gebaseerd op een multispecies-model, GADGET, waarin de rekruteringsdynamiek van blauwe wijting varieerde tussen lage productiviteit en hoge productiviteitsregimes.

Managementdoelen (Fmsy) zijn op drie verschillende manieren afgeleid: 1) uitgaande van constante productiviteit en geen interactie tussen de aandelen, 2) uitgaande van 2 wervingsregimes (productiviteit) voor blauwe wijting en geen interactie, 3) ervan uitgaande dat er 2 wervingsregimes voor blauwe wijting zijn en trofische interacties met heek.

Het beheren van de 2 bestanden met behulp van een adaptieve strategie (het wijzigen van het managementdoel voor blauwe wijting afhankelijk van het milieuregime) heeft het management niet verbeterd. Het enige kleine voordeel was een vermindering van het risico dat de bestanden daalden onder Blim  (die al laag was). Er was ook geen duidelijk voordeel bij het gebruik van de Fmsy-waarden voor meerdere speerpunten als managementdoelen.

Voor deze specifieke case study wordt het gebrek aan voordeel bij de implementatie van een ecosysteemgerichte managementaanpak verklaard door de zeer vlakke vorm van de evenwichtscatch versus visserijsterftecurven, en de grote overlapping in de visserijsterfte overeenkomend met behoorlijk hoge opbrengsten in de verschillende scenario's.

Publicaties