Project

Development of landscape-scale vegetation model based on principles of Competitors, Stress-tolerators, and Ruderals (CSR)

De CSR-theorie zoals beschreven door Grime (2001) lijkt de meest geschikte benadering om vegetatiesuccessie te begrijpen en voorspellen. Het blijkt een bruikbaar concept bij het gebruiken van ecologische veerkracht door het natuurbeheer. Tot nu toe is het CSR concept alleen kwalitatief toepasbaar.

Doel van dit project is de ontwikkeling van een vegetatiemodel op grond van de CSR-theorie over Competitors, Stress-tolerators en Ruderals van Grime (2001). Het model moet evaluaties kunnen uitvoeren over het belang van functionele diversiteit voor het behoud van plantenbiodiversiteit, ecosysteem functioneren, adaptief vermogen, ecologische veerkracht en ecologisch geheugen van een agrarische landschap inclusief natuurgebieden.

Beoogd resultaat

Resultaat van dit project is een open-source ruimtelijke expliciet ecosysteem model dat toegepast kan worden op regionale tot landelijke schaal. Nagegaan moet worden of het model opgeschaald kan worden tot de Europese schaal.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
- Het formuleren en implementeren van generieke plantprocessen. Dit maakt dat de verschillende plantengroepen sneller vanuit de (ecofysiologische) literatuur geparametriseerd kunnen worden.
- Het ontwikkelen van een model over het verwerven van hulpbronnen ('resources') door de plant en het verdelen van die hulpbronnen door de plant, en de kosten (in termen van nutrienten en water) die daarmee gepaard gaan.
- Hiervoor worden ook bestaande databases met functionele kenmerken van planten geanalyseerd.