Project

Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing voor het optimaliseren van uiergezondheid (1H4F DOT-uier)

Op dit moment zijn er in Nederland veel verschillende diagnostische tools beschikbaar om de veehouder en zijn dierenarts te ondersteunen in het maken van keuzes bij het inzetten van antibiotica in het kader van uiergezondheid. Het nadeel van deze testen is dat ze een doorlooptijd hebben van minimaal 2 á 3 dagen en alleen uitgevoerd kunnen worden in een gestandaardiseerde lab-omgeving. Met behulp van snelle en bij voorkeur on-site diagnostiek (op het melkveebedrijf) kan sneller en beter een keuze worden gemaakt of er antibiotica moeten worden ingezet, en zo ja, welke.