Project

Diagnostiek, Ontwikkeling en Toepassing voor het optimaliseren van uiergezondheid (1H4F DOT-uier)

Binnen de adviesgroep van 1Health4Food (1H4F) hebben de organisaties betrokken bij de productie van zuivel (FrieslandCampina, NZO, LTO) aangegeven behoefte te hebben aan een nieuw 1H4F-project voor diagnostiekontwikkeling ter ondersteuning van het uiergezondheidsmanagement. In tegenstelling tot de luchtweginfecties bij kalveren (het bestaande 1H4F DOT-project) is er over mastitis erg veel bestaande kennis over de voorkomende pathogenen (en hun eigenschappen) en zijn er veel mogelijkheden voor het doen van diagnostiek. Derhalve is, mede vanwege de grote variabiliteit en impact van de mastitisproblematiek een andere aanpak nodig dan bij het bestaande 1H4F DOT-luchtweginfecties project.

Een optimale en rationele keuze van de behandeling van een klinische of subklinische mastitis is de uiteindelijke doelstelling van dit project. Het specifieke doel van dit project is om diagnostische tools te ontwikkelen en te evalueren onder veldomstandigheden die de veehouder en dierenarts kunnen helpen bij het uiergezondheidsmanagement. Deze tools moeten snel en gericht een uitslag kunnen geven over de aan- en afwezigheid van een bacteriƫle verwekker en de gevoeligheid daarvan voor eerste en tweede keuzemiddelen. Deze diagnostische tools kunnen dan ingezet worden bij klinische, subklinische mastitis tijdens de lactatie en bij het kiezen van een droogzetstrategie.

Publicaties

Cornelissen JBWJ, De Greeff A, Heuvelink A, Swarts M, Smith HE, Van der Wal FJ Rapid detection of Streptococcus uberis in raw milk by loop-mediated isothermal amplification (LAMP). Journal of Dairy Science; vol 99, Issue 6, June 2016, page 4270-4281

Griffioen Karien, Hop Geralda E., Holstege Manon M.C., Velthuis Annet G.J., Lam Theo J.G.M., Dutch dairy farmers' need for microbiological mastitis diagnostics. Journal of Diary Science [in press ahead of print]