Project

Diagnostiek van Xap

Xanthomonas arbicola pv. Pruni (Xap) is een belangrijke bedreiging voor de Prunus laurocerasusteelt in Nederland. Omdat dit grote economische schade oplevert, zoekt de NVWA naarstig naar een snelle en goede test om deze quarantaine-bacterie te detecteren. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving werkt aan een snelle, betrouwbare detectiemethode voor Xap.

Doelstelling

Xanthomonas arboricola pv. pruni (XAP) veroorzaakt een quarantaineziekte in Prunus spp. : steenfruit zoals amandel, perzik, pruim en abrikoos kunnen worden aangetast. Tot op heden wordt in Nederland alleen laurierkers (Prunus laurocerasus) aangetast; de eerste gevallen zijn gerapporteerd in 2009.

Doel is om een snelle, maar goede test te ontwikkelen voor het opsporen van Xap. De huidige methode is tijdrovend met een doorlooptijd van minstens een maand.

Plan van aanpak

In 2012
  • Analyse van de beschikbare XAP identificatie- en detectie-assays, gebaseerd op unieke XAP DNA-fragmenten
  • De ontwikkeling van een multiplex TaqMan-PCR met ten minste een van de doelwit gen fragmenten gelegen op het Xap chromosoom. Hierbij wordt tevens een interne controle ingebouwd (COI)

In 2013:

  • Validatie van de ontwikkelde TaqMan-PCR in samenwerking met Naktuinbouw en NVWA (genomische analyse van 1-2 lookalikes om vast te stellen waar potentieel kruisreagerende gensequenties liggen
  • Testen van praktijkmateriaal, verdacht van XAP zowel nationaal als internationaal binnen Euphresco II; wetenschappelijke publicatie in samenwerking met partners (onder andere ACW Zwitserland) als eindrapportage

Resultaten

Een eerste versie van een enkelvoudige TaqMan PCR is ontwikkeld. Uit onderzoek naar de epidemiologie van Xap is gebleken dat enkele van de hier ontwikkelde VNTR-primers specifiek zijn voor Xap. Dit biedt een aanvullende mogelijkheid tot specifieke diagnostiek van Xap. De ontwikkelde test wordt geevalueerd en gevalideerd in samenwerking met Naktuinbouw en de NVWA.

Resultaten zijn al gemeld in een poster (congres 2012 in Malaga), een artikel in vakbald De Boomkwekerij, een kennismiddag van PPO Randwijk en een wetenschappelijk artikel (in Journal of Plant Pathology).


Publicaties