Project

Diepzee-expeditie biodiversiteit Caribisch Nederland

Er is tot nu toe nagenoeg niets bekend over de diepwaterecologie van de Caribische zee. Tot nu toe zijn er over de diepzee vissen dan ook geen publicaties beschikbaar voor Caribisch Nederland. Uit onderzoek elders lijken dieper wateren een refugium-functie te kunnen vervullen (eg. Lesser et al. 2009), een rol in het ecologisch verbinden van ondiepere riffen, aparte coraalformaties (eg. Meesters et al. 2013; Vermeij et al. 2003) en nog veel tot nu toe onbeschreven soorten te herbergen (e.g. Baldwin and Robertson 2013). In dit besef heeft MinEZ belangrijke actiepunten met betrekking tot diepe wateren aangestiptin het kader van het EEZ beheerplan voor Caribisch Nederland (Meesters et al. 2010).

In mei 2000 heeft de Amerikaanse onderzoeksinstelling Harbor Branch Oceanographic Institution met een onderzeer 24 diepwater duiken gedaan tot dieptes van 900 m, voor de kusten van Curacao, Bonaire en Aruba (Reed and Pomponi 2000). De nadruk lag op het verzamelen van monsters spons en zachtkoraal met potentiele medisch toepassing. Op verzoek van Carmabi Curacao werden er ook videotransecten gemaakt voor documentatie van de zeeboden en fauna. Dat beeldmateriaal is nimmer geanalyseerd maar vertegenwoordigt een schatkist aan unieke informatie over de benthische diepwater fauna van de benedenwindse eilanden. In 2013 werden de videobanden teruggevonden en suksesvol vertaald naar DVD. Dit biedt onder anderen de mogelijkheid verslag te doen van de meer dan 40 vissoorten die zijn waargenomen en de mate en aard van vervuiling van de zeebodem met zwerfvuil en geeft daarbij unieke inzichten in de status en ecologie van diepwater systemen van het zuidelijk Caribisch gebied.

Publicaties