Project

Diergezondheids- management produceren met minimaal gebruik van antibiotica

Het produceren van gezonde dieren met een minimaal gebruik van antibiotica is maatschappelijk gezien zeer belangrijk. In dit project worden bouwstenen ontwikkeld voor met name lesmateriaal, maar ook voor curriculumontwikkeling, op het gebied van diergezondheid.

Hiermee krijgen docenten in het groen onderwijs handvatten waarmee diergezondheidskennis op een gestructureerde wijze aangeboden kan worden. De relevante thema’s worden met name vanuit de One Health benadering in de dierlijke productie opgenomen. Dit moet de toekomstige veehouders de handvatten bieden die ze nodig hebben om gezonde dieren met behulp van minimaal gebruik van antibiotica te produceren.

Dit BOGO–project draagt bij aan de invulling van het hoofdstuk 'One Health', dat deel uitmaakt van KennisKiem; een serie nieuwe leermiddelen van het Ontwikkelcentrum die voor het Mbo-groen wordt ontwikkeld in het kader van de herziene kwalificatiestructuur. Het hoofdstuk ‘One Health’ is onderdeel van Module 1 ‘Algemene gezondheid’ van het thema Gezondheid, onderdeel van het kwalificatiedossier Agrocluster - Veehouderij

Publicaties