Project

Dierproef CPE transmissie in kuikens

Antimicrobiële resistentie is een grote bedreiging voor de humane gezondheid. Deze resistentie kan van dier op mens overgaan. Het is daarom belangrijk dat antibiotica bij dieren verantwoord worden gebruikt en resistenties tegen de antibiotica die bij mensen als laatste redmiddel worden ingezet, snel worden opgespoord en bestreden.

Carbapenem is een antibioticum dat gezien wordt als laatste redmiddel in de humane Intensive Care. Resistentie daartegen komt in de Nederlandse veehouderij nog niet voor. Resistentie kan altijd ontstaan, en het is zaak die dan zo snel mogelijk op te sporen. Daarvoor is een surveillance systeem nodig. Hoe dat er uit moet zien, hangt onder andere af van de snelheid en mate waarin de resistentie zich in de populatie verspreidt. Dat is nu nog onbekend.

In het surveillance ontwerp dat binnen het ZonMW project BEWARE wordt ontwikkeld, wordt aangenomen dat Carbapenem-resistente bacteriën (CPE) zich net zo verspreiden als ESBL dragende bacteriën. De onderbouwing voor deze aanname is dat de manier waarop bacteriën resistentie opslaan vergelijkbaar is voor ESBL en Carbapenem-resistentie (plasmid).

Doel van dit onderzoek

Het betreft echter een aanname en het is belangrijk om deze te toetsen. Vandaar dit onderzoek.

In deze studie wordt de spreiding van CPE tussen vleeskuikens bestudeerd, zowel in dieren die geen antibiotica krijgen als in dieren die antibiotica krijgen die in Nederland nog regelmatig worden toegepast. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een transmissie experiment onder goed geïsoleerde omstandigheden (high containment), zodat de resistente bacteriën niet bij mensen, in de veestapel of het milieu terecht kunnen komen.

In het experiment wordt de transmissie van CPE vergeleken met die van ESBL-dragende bacteriën. De resultaten van dit experiment zijn essentieel voor de ontwikkeling van een surveillance model voor het tijdig opsporen van Carbapenem-resistentie in de veehouderij.

Publicaties