Project

Diff. Serologie Chlamydia

Chlamydiaceae zijn een familie van obligaat intracellulaire Gram-negatieve bacteriën die ziekten kunnen veroorzaken bij mens en dier. Bij deze familie horen onder andere Chlamydia psittaci, C. abortus, C. trachomatis, en C. caviae. C. psittaci is de veroorzaker van ornithose bij vogels, en een vorm van longontsteking bij de mens, i.e. psittacose, ook wel papegaaienziekte genoemd.

De aangifteplichtige C. psittaci komt wereldwijd voor bij vogels zoals papegaaiachtigen en duiven. Pluimvee wordt inmiddels als een potentieel belangrijke bron van C. psittaci gezien, en psittacose wordt in het buitenland erkend als een typische beroepsziekte van pluimveehouders. In Nederland echter is hierover nog zeer weinig bekend en is het voorkomen van C. psittaci in pluimvee nog niet in kaart gebracht.

Kennis over het voorkomen van C. psittaci kan eenvoudig vergaard worden door te onderzoeken of er antilichamen aanwezig zijn in het serum van pluimvee, maar de methoden daarvoor ontbreken nog. In dit driejarige WOT-O-project wordt gewerkt aan de identificatie van Chlamydia-eiwitten (antigenen) die geschikt zijn voor serologische diagnostiek. Het resultaat zal een panel eiwitten zijn waarmee antwoord gegeven kan worden op de vraag of er in een serum Chlamydia-antilichamen aanwezig zijn, tegen welke Chlamydia-soort deze gericht zijn, en, indien van toepassing, tegen welk C. psittaci serotype. Met een dergelijke test kan het voorkomen van Chlamydiaceae en C. psittaci in Nederlands pluimvee in kaart worden gebracht.

Publicaties