Project

Digital Conservation

Doel van dit project is om te verkennen wat de 'mediërende rol is van (digitale) technologie op de relatie tussen mens en natuur'. Doel van deze verkenning is meervoudig: sleutelvraagstukken in dit domein identificeren; een kennisagenda formuleren; WUR positioneren in dit veld; versterken van een natuur-inclusieve samenleving.

De afgelopen decennia hebben ongelofelijke digitale en technologische ontwikkelingen laten zien. De 'information age' is ook volop doorgedrongen in het veld van natuurbeleid en beheer en heeft recentelijk geleid tot nieuwe concepten zoals: Natuur 2.0, Technological Nature, en Digital Conservation.

Er is een groeiend besef DAT technologie van invloed is op de relatie tussen mens en natuur. Het ontbreekt echter veelal nog aan inzicht HOE dit precies van invloed is en WAT daar de (mogelijke) consequenties van zijn. 

Sommige deskundigen benadrukken het gevaar van een 'extinction of experience' waarbij technologie en digitale ervaringen in toenemende mate het directe contact met natuur zullen verdringen. Anderen schetsen ook een ontwikkeling waarin technologie de natuurervaring mogelijkerwijs zal transformeren. 

In dit project proberen we meer grip te krijgen op de vraag hoe (digitale) technologie de relatie tussen mens en natuur beïnvloedt en welke mogelijke kansen en bedreigingen dat met zich mee brengt.

We starten met een literatuurreview waaruit we actuele vragen en aandachtspunten identificeren. Deze bevindingen toetsen en verrijken we m.b.v. experts van binnen en buiten de WUR. Op basis daarvan willen we komen tot een Kennisagenda van actuele en relevante vraagstukken in dit domein. 

Aansluitend zullen we een verdiepend onderzoek in gang zetten op één of meerdere van de meest relevante vraagstukken.

 

 

Publicaties