Project

Discard Ban 2012-2013

De plannen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) voorzien in gefaseerde invoering van een aanlandingsplicht. Het door de Commissie voorgesteld model, namelijk een getrapte introductie van een aanlandingsplicht voor enkele doelsoorten, staat nog ter discussie.

Doelstelling

Daarom heeft het ministerie van EL&I behoefte aan informatie over vangstquota, fully documented fisheries (FDF), de gevolgen van een teruggooiverbod en de kosten en baten.

Doel van dit onderzoek is om deze informatie te verschaffen hierover. Concreet gaat het om antwoorden op onderstaande vragen:

  • Wat zijn de (economische en sociale) kosten en baten van het uitbannen van de discards voor tongvisserij, demersale platvisvisserij (twinrig), garnalenvisserij, pelagische visserij?
  • Wat zijn de effecten van een discard ban voor kabeljauw en pelagische bestanden op andere visserijen als deze als eerste geïntroduceerd worden?
  • Kunnen vangstquota met fully documented fisheries (FDF) overal worden toegepast?
  • Wat betekent de introductie van vangstquota op basis van huidige relatieve stabiliteit voor vangstmogelijkheden voor NL?
  • Onder welke voorwaarden kan FDF de controle op zee helemaal overbodig maken?
  • Wat zijn de kosten van huidige controle, wat van volledige of gedeeltelijke FDF?
  • Wat zijn de kosten van een aanlandingsplicht voor doelsoorten en wat indien álle vis wordt aangeland?
  • Bestaat er een systeem om vis met kans op overleven weer snel en ongedeerd overboord te zetten?
  • MLS wordt afgeschaft. Wat zou een minimum maat voor schol kunnen zijn voor handel (humane consumptie)?

Werkwijze

LEI en IMARES voeren dit project samen uit. Er wordt gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, marktonderzoek en praktijkstudies.

Resultaten

In het begin van het jaar was er sprake van het opzetten van een pilot project rondom de discard ban (op basis van door Noorwegen beschikbaar gestelde extra scholquotum) dat antwoord had kunnen geven op een deel van de gestelde vragen. Daarvoor is met EZ (en visserijsector) overleg gevoerd over de voorwaarden waaronder dit zou kunnen plaats vinden. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan, waarna het project een tijdlang stil lag.

De vraag naar kosten en baten van een discard ban is vervolgens doorgeschoven naar het BO project “fasering discard ban”. Op basis van overleg met Ministerie van EZ en de visserijsector zijn vervolgens de prioriteiten weer gewijzigd. In december is er voor de workshop in Brussel een paper opgeleverd over mogelijke maatregelen rond een discard ban en de incentives en disincentives die daar vanuit gaan. Dat paper is daar ook gepresenteerd.

Het budget is gebruikt voor een ander BO project BO-12.04-001-042 (in 2013 BO-20-010-006) Fasering discard ban (projectleider Martin Pastoors). Zie daar voor meer resultaten.