Project

Discard Valves

Dit project heeft als doel een discardkleppensystem te ontwikkelen dat kan worden gebruikt om precieze discardmetingen uit te voeren aan boord. Het lost het probleem van negatieve discardschattingen op die gemaakt worden door een slechte schatting van de totale vangst.

De ontwikkeling van een dergelijk system is gebaseerd op bestaande voorbeelden en praktische kennis van zaken. De resultaten leveren een betere discardmonitoring op.

Publicaties