Project

Discoursanalyse en beleidstheorie Gouden Driehoek topsectoren

In het innovatiebeleid van de overheid wordt het belang van de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen steeds manifester. Voor deze samenwerking wordt de metafoor De Gouden Driehoek gebruikt.

In dit KB-project wordt gekeken naar de historie, de betekenis en werking van de beleidsmetafoor De Gouden Driehoek, ten behoeve van een beter inzicht in de wijze waarop en de mate waarin De Gouden Driehoek  functioneert in het beleid voor innovatie in de topsectoren.

Resultaten 2012

In 2012 zijn twee wetenschappelijke artikelen voorbereid en een rapport.

Beoogd resultaat

1. Inhoudelijk rapport voor beleid.
2. Presentatie voor beleidsbetrokkenen.
3. Wetenschappelijk artikel over beleidsmetaforen i.c. De Gouden Driehoek.
4. Samenvatting van resultaten en bevindingen voor communicatie doeleinden.

Werkwijze

 • Fase 0. Definitie fase (jan 2012).
  Aanscherping van het conceptueel kader. Dit is nodig omdat met meerduidige begrippen wordt gewerkt die helder moeten worden gedefinieerd.
 • Fase 1. Beleidshistorie (april - mei 2012).
  Aan de hand van sleuteldocumenten en door interviews met toenmalige hoofdrolspelers.
 • Fase 2. Werking in de beleidspraktijk als inhoud en macht (mei - juli 2012).
  Door interviews wordt nagegaan, hoe De Gouden Driehoek wordt ingezet in beleidsdiscussies.
 • Fase 3. Effecten van De Gouden Driehoek (juni - augustus 2012).
  Interviews en literatuuronderzoek.
 • Fase 4. Eindrapportage, inclusief presentatie bij EL&I (sept - okt 2012).