Project

Discriminating between horse mackerel landings using GCxGS-MS

<p>The Dutch pelagic industry and IMARES have recently developed a North Sea horse mackerel management plan. However, a long-term management plan would greatly benefit from insight in the origin of the landings from ICES area VIId, which are allotted to the North Sea stock. However, Western horse mackerel are also present in this area during the time of the year when also most of the fishery takes place. This results in catches being a mix of the two fish stocks. Visually, individuals from the two stocks cannot be distinguished, which makes it difficult to discriminate between the two stocks and consequently allot landings proportionally to the two separate stocks.</p>

De Nederlands pelagische visserij en IMARES hebben recent een beheerplan voor Noordzee horsmakreel ontwikkelt. Een goed lange termijn beheersplan heeft inzicht nodig over de herkomst van de aangelande vis uit het ICES gebied VIId, het gebied van de Noordzee horsmakreel. Maar gedurende de horsmakreelvisserij in dit gebied is er ook horsmakreel van het westelijke bestand in gebied VIId aanwezig. De vangsten zijn dus een mix van beide bestanden. Deze vissen kunnen visueel niet onderscheiden worden, dus het onderscheid maken en vangsten toekennen aan de bestanden is moeilijk. In dit project wordt een beter begrip van het Noordzee bestand verkregen zodat het beheersplan kan worden verbeterd. De GCxGC-MS methode om visgroepen te onderscheiden is nog niet eerder gebruikt voor het onderscheiden van visbestanden en zal in dit project verder ontwikkeld worden.

Een manier om individuen van de twee bestanden te onderscheiden is GCxGC-MS (Gas chromatografie–massa spectrometrie). Deze techniek maakt gebruik van een ‘vingerafdruk’, de chemicaliën die de vis opgenomen heeft uit het voedsel. Omdat de beide horsmakreel bestanden een verschillend foerageergebied hebben zullen ze verschillende chemicaliën opgenomen hebben en dus een verschillende vingerafdruk hebben. Tijdens dit project worden monsters verzameld van beide bestanden op de foerageergronden (ten westen van Ierland en in de Noordzee). Met de GCxGC-MS worden verschillen tussen de bestanden bepaald. Vervolgens worden vissen verzameld uit het gebied waar beide bestanden voorkomen en wordt met de vingerafdruk bepaald van welk bestand de vis afkomstig is. Dit geeft de mogelijkheid om in vangsten uit gebied VIId te bepalen welke fractie van welk bestand is. In een BO project in 2013 over een horsmakreel beheersplan is al een kleine pilot uitgevoerd met deze methode, deze resultaten worden gebruikt in dit KB WOT project.

Deliverables

  • A description of methods on how to use the GCxGC-MS to discriminate between fish stocks.
  • Describe the overlap between the horse mackerel stocks (in a peer reviewed paper).

Publicaties