Project

Doden en bedwelmen van eendagskuikens

Doel van dit onderzoek is om kennis te ontwikkelen die noodzakelijk is om de een aantal in een eerder project beschreven oplossingsrichtingen voor alternatieven voor het doden van ééndagskuikens uit te werken.

Aanpak en tijdspad

In dit AIO project zal worden gewerkt aan bestudering van de van nature in de kip aanwezige mechanismen waarmee de hen het percentage vrouwelijke eieren kan beïnvloeden. Ook wordt gekeken naar mogelijke verschillen in eigenschappen (waaronder hormoongehaltes) tussen vers gelegde mannelijke en vrouwelijke eieren.

Resultaten

  • Wetenschappelijke kennis, publicaties, presentaties en academisch proefschrift op het gebied van geslachtsvorming bij kippen en over de mogelijkheden dit te beïnvloeden.
  • Inschatting haalbaarheid, kosten en diervriendelijkheid van het gebruik van de opgedane biologische kennis voor alternatief voor het doden van ééndagskuikens.

Publicaties