Project

Doelformulering biodiversiteit

Ondanks Natura2000 gebieden en overige VHRbeleid is er nog steeds sprake van een dalend trend voor biodiversiteit. In de EU biodiversity strategy wordt dan ook aangegeven dat alleen het aanwijzen van Natura2000 gebieden onvoldoende is om de afname van biodiversiteit te stoppen en om te buigen naar herstel. 85% van Nederland is niet aangewezen als natuurgebied en hiervoor zijn geen duidelijke doelstellingen gemaakt voor het beschermen van biodiversiteit.

Het programma Verbinden Landbouw en Natuur (VNL), heeft als doel het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Het gaat dan vooral om de gebieden buiten de aangewezen natuurgebieden. Voor deze gebieden zijn geen concrete doelen geformuleerd betreft biodiversiteitsherstel. Voor sturing vanuit het LNV naar biodiversiteitsherstel op het landelijk gebied is er behoefte naar doelstellingen. Zodat beleidsvelden en programmas duidelijk hebben en weten wat er gedaan kan worden voor het herstellen van biodiversiteit.

Dit project heeft als doel het concretiseren en, kwantificeren van doelstellingen voor het herstellen van biodiversiteit in het landelijk gebied en de link leggen met andere beleidsvelden.

Publicaties