Project

Doodsoorzaken, dieet en toestanden aangespoelde bruinvissen

In het afgelopen jaar zijn honderden gestrande bruinvissen verzameld door een groot vrijwilligersnetwerk. Deze bruinvissen zijn uiteindelijk opgeslagen in de vriezer van de Universiteit Utrecht, met de bedoeling om daar pathologisch en ander onderzoek aan te doen. Door het stopzetten van de financiering door EZ aan UU eind 2013 kwam dit onderzoek in het gedrang. Met dit project wordt het 'restant' bruinvissen alsnog onderzocht. Vanaf 2015 zal er jaarljiks een aantal van 50 verse dode bruinvissen worden onderzocht.