Project

Doorwerking en afstemming

Het werkprogramma Kennisbasis WOT Planbureaufuncties Natuur & Milieu is gericht op ontwikkeling van strategische kennis die op termijn kan worden toegepast in overige programma’s van WOT Planbureaufuncties Natuur en Milieu, vooral bij het ondersteunend onderzoek. Het programma wordt uitgevoerd in samenhang met Kennisbasis, thema IV: Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte in een veranderende wereld.

Het werkprogramma Kennisbasis WOT Planbureaufuncties Natuur & Milieu is gericht op ontwikkeling van strategische kennis die op termijn kan worden toegepast in overige programma’s van WOT Planbureaufuncties Natuur en Milieu, vooral bij het ondersteunend onderzoek. Het programma wordt uitgevoerd in samenhang met Kennisbasis, thema IV: Duurzame ontwikkeling van de groenblauwe ruimte in een veranderende wereld. Dit is gericht op het ontwikkelen van strategische kennis en methoden om de principes van duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de groenblauwe ruimte uit te voeren in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Het vaststellen, uitvoeren en evalueren van dit werkprogramma vraagt coördinatie om optimale synergie tussen het KB IV onderzoek van de WOt Natuur en Milieu enerzijds en het onderbouwend onderzoek van de WOt en het beleidsondersteunend onderzoek van EZ anderzijds te bewerkstelligen.

Resultaten 2012

Alle onder werkwijze genoemde activiteiten zijn uitgevoerd. Met betrekking tot externe communicatie is door Kees Hendriks een presentatie over ecosysteemdiensten gegeven bij een congres van het SGA (UNEP) in november 2012 in Zuid Afrika. Het SGA is een netwerk van deskundigen die wereldwijd werken aan ecosystem assessments en wil de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen.

Beoogd eindresultaat

Resultaten zijn publicaties in/bijdragen aan kennismarkten, KB-congressen, KennisOnline, lezingen, congresbijdragen et cetera.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
  • Beoordeling projectplannen; Begeleiding lopende projecten.
  • Voorbereiden werkprogramma komende jaar.
  • Vertegenwoordiging van de WOT Natuur & Milieu in KB IV.
  • Afstemming projecten met ander WUR-onderzoek.
  • Communicatie resultaten.
  • Doorwerking verzorgen van de resultaten naar het Planbureau voor de Leefomgeving.