Project

Dossierbeoordeling GMO food/feed in het kader van nationale en internationale wetgeving

Binnen dit project wordt advies gegeven over de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) voor toepassing in diervoeders en voedsel. Daartoe beoordelen we dossiers die ingediend zijn ter onderbouwing van een aanvraag tot markttoelating. Ook adviseren we EZ bijvoorbeeld naar aanleiding van kamervragen over GGO’s. Tot slot nemen we deel aan het wetenschappelijke panel voor GGO’s van EFSA.

Doelstelling

Het ministerie van Economisch Zaken en andere relevante instanties hebben vragen over de veiligheid van diervoeders die GGO’s bevatten of daarvan afkomstig zijn, in het kader van de Europese toelatingsprocedures. Daarnaast vraagt de EFSA ondersteuning bij het uitvoeren van veiligheidsbeoordelingen van GGO’s in de EU-procedures voor toelating van GGO’s, waaronder van GGO's afgeleide diervoeders en voedingsmiddelen. Er is ook informatie nodig voor een breed maatschappelijk publiek over veiligheidsbeoordeling van GGO’s op basis van Europese regelgeving.

Doel van dit project is advisering over de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor toepassing in diervoeders en voedsel waarvoor een aanvraag tot markttoelating is ingediend via dossierbeoordelingen in het kader van de volgende procedures/activiteiten:

  • Nationale fase in EU-procedures voor toepassingen van GGO’s in diervoeders en voedingsmiddelen.
  • Ad-hoc advisering aan EL&I bijvoorbeeld naar aanleiding van Kamerdebatten of behandeling van specifieke dossiers in het permanent comité van de EU in Brussel.
  • Deelname aan het Wetenschappelijke Panel voor GGO’s van EFSA.

Werkwijze

  • Inhoudelijke beoordeling voedsel en diervoederveiligheid van de GGO’s in het kader van Europese regelgeving (EFSA).
  • Periodiek overleg over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen met betrokken onderzoekers en beleidsmedewerkers

Projectresultaat

Adviezen aan belanghebbenden over de veiligheid van (specifieke) GGO’s voor toepassing in diervoeders (en voedingsmiddelen). Het aantal adviezen hangt af van het aantal dossiers en vragen dat ter beoordeling wordt aangeboden.

Kennis over veiligheidsevaluatie van GGO’s wordt toegepast en verder ontwikkeld in het parallelle project ‘Risicoanalyse en advisering’ binnen het thema Risicobeoordeling.

Publicaties