Project

Draagt vergroening GLB bij aan verduurzaming landbouw?

Het Planbureau voor de Leefomgeving wil meer inzicht in de veranderingen op het platteland en de rol die het Europees beleid daarbij speelt. Doel van dit project is in beeld brengen in hoeverre de vergroening van het GLB bijdraagt aan verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil meer inzicht in de veranderingen die op het platteland optreden en de rol die het Europees beleid daarbij speelt. Onduidelijk is nog welk effect de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal hebben op de verduurzaming van de Nederlandse landbouw en in hoeverre dat zal bijdragen aan het leveren van ecosysteemdiensten.
Doel van dit project is in beeld brengen in hoeverre de vergroening van het GLB bijdraagt aan verdere verduurzaming van de Nederlandse landbouw. Daarbij wordt verduurzaming uitgedrukt in de mate waarin landbouwbedrijven ecosysteemdiensten leveren.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Recente ontwikkelingen GLB beschrijven en GLB-maatregelen voor analyse selecteren.
  • DefiniĆ«ren, afbakenen en selecteren van ecosysteemdiensten
  • Indicatoren ontwikkelen
  • Cases selecteren
  • Kwalitatief en kwantitatief analyseren van invloed landbouwpraktijk op ecosysteemdiensten voor verschillende beleidsvarianten.
  • Beschrijven en vergelijken resultaten.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Tussentijdse voortgangsrapportages
  • Wetenschappelijk artikel (2015) over het effect van vergroening GLB op verduurzaming Nederlandse landbouw.