Project

Draagvlak voor dialoog

De ‘license to produce’ voor de Nederlandse varkensketen kan volgens de agenda van de Topsector Agri&Food alleen behouden blijven als de maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken worden opgelost en een open dialoog tussen ondernemers en de (lokale) samenleving wordt gevoerd.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een toolbox om op lokaal niveau de dialoog te kunnen voeren die leidt tot maatschappelijke acceptatie en waardering. Dit als basis voor de varkenshouder om bedrijfsontwikkeling mogelijk te houden.

De toolbox is geen doel op zich. Het gaat om het hervinden van het wederzijdse respect van boeren en de burgers in zijn lokale omgeving. Dit moet leiden tot blijvend woongenot voor die lokale omgeving en de mogelijkheid voor bedrijfsontwikkeling van de varkenshouder op die locatie. De driver van het project is het veiligstellen van de continuïteit van de varkens-productie in Nederland. Het innovatieve is dat ook gekeken wordt hoe de dialoog vanuit de samenleving gevoerd wordt (dus van beide kanten).

Werkwijze

De volgende stappen worden onderscheiden in het onderzoek:

  1. Wat is aan literatuur beschikbaar over ‘hoe voer ik een dialoog’ in het algemeen en tussen boer een burger in het bijzonder. Bij voorkeur literatuur van buiten de agrarische sector.
  2. Vertaal de literatuur mede op basis van beschikbare cases naar een eenvoudig verhaal ‘hoe voer ik een goede dialoog’ die door iedereen begrepen kan worden.
  3. Vaststellen van nieuwe cases in overleg met bedrijfsleven. Invulling geven aan ervaringsleren door per case: a) met de huidige professionals op basis van stap 2 de aanpak voor de dialoog optimaliseren en context specifiek invullen en b) uitvoeren van de voorgestelde aanpak voor dialoog bespreken van het resultaat met de Kritische Succes Factoren
  4. Dit leidt tot een groeiende toolbox en praktische handleiding die context specifiek toegepast kan worden

Resultaten

Voor de varkenshouders is de primaire doelstelling van het project dat bedrijfsontwikkeling mogelijk is en wordt met een snelle periode van vergunning verlening in een gewaardeerde omgeving. Dit resultaat is niet in een korte periode bereikt maar is een proces van jaren. Het is geen ‘trucje’ maar vraagt een echte houdingsverandering van de betrokkenen in de varkenshouderij en burgers. Het gaat om de attitude en houding van de varkenshouder en alle betrokkenen in de varkensketen. Mogelijk komen meer provincies met de eis dat varkenshouders aantoonbaar de dialoog met hun omgeving gevoerd moeten hebben om in aanmerking tekomen voor bedrijfsontwikkeling.. Dit project biedt daarvoor het instrument.