Project

Draagvlakenquête

Het PBL laat elke 4 a 5 jaar een enquête uitvoeren onder de Nederlandse bevolking, die inzicht geeft in het draagvlak voor natuur, voor het natuurbehoud en een beeld geeft van de mate waarin, en wijze waarop Nederlanders betrokken zijn bij natuur. De vorige enquête is gehouden in 2013.  

Doel van het project is inzicht te geven in hoe het draagvlak voor natuur en voor het natuurbeleid er op dit moment uitziet en hoe het zich sinds de laatste draagvlakenquĂȘte heeft ontwikkeld en in welke mate en op welke wijze Nederlanders betrokken zijn bij natuur en welke ontwikkelingen zich hierin voordoen.

Publicaties