Project

Drift en driftcalculator

Het door de WG Blootstelling Waterorganismen ontwikkelde scenario voor Akkerbouw-neerwaartse bespuitingen (2012) dient gerepareerd te worden vóór het geïmplementeerd kan worden. Daar dit nog een aantal jaren kan duren (de WG is nu bezig met Fruit scenarios) kwam uit de stuurgroep de vraag of de huidige blootstellingsbepaling voor akkerbouw wel beschermend is.

Een notitie wordt opgesteld om dit te verkennen. Tevens wordt bekeken of de WPR driftcalculator toereikend gemaakt kan worden voor de toelating.

Publicaties