Project

Driftdepositie ikv NL en EU toelating

Analyseren van de oorzaken van verschillen in spuitdriftgegevens afkomstig uit onderzoek in Nederland en Duitsland (JKI, Julius Kühn Institut) gecombineerd met gegevens uit onderzoeken in DE-UK-BE-SE om te komen tot een beter inzicht in de referentie driftgegevens en afstemming/harmonisatie voor de methodiek en implementatie van driftbeperkende technieken en driftpakketten; in te brengen in de Werkgroep Blootstelling Waterorganismen. In eerste instantie in samenwerking met JKI ontwikkelen van een geharmoniseerde referentie driftcurve voor neerwaartse bespuitingen in de EU centrale zone, onderscheiden naar kale grond/kort gewas en de situatie met gewas.

Publicaties