Project

Drone mapping of mussel beds

De toepasbaarheid van drones (UAVs) in mariene monitoring wordt onderzocht doorin lopend onderzoek aan mosselbanken binnen WOT een selectie van enkelemosselbanken ook te analyseren met UAVs. De UAVs worden uitgerust metverschillende cameras zoals RGB, hyperspectraal en infrarood.

Gezocht wordt naar optimale technieken voor het karteren van contouren maar ook andere parameters zoals bijvoorbeeld samenstelling (oesters/mosselen) welke naar verwachting binnenkort nodig zullen zijn voor visserij- en natuurbeleid rond het rapen van oesters in de Waddenzee. Resultaten zullen ten goede komen aan het WOT programma maar zullen ook breder toepasbaar zijn binnen mariene monitoring en onderzoek.

Publicaties