Project

Droogtetolerante aardappels - H262

Het is een uitdaging om de voedselproductie te verzekeren voor een groeiende bevolking in een veranderende wereld. Om dit te realiseren moet de voedselproductie worden geoptimaliseerd. Het gebruik van grondstoffen moeten bijvoorbeeld goed uitgebalanceerd worden om te komen tot een hoge opbrengst, maar deze zijn niet onbeperkt beschikbaar (stikstof, fosfor en vers water). Om met minder landbouwgrond en minder input een hogere productie te verwezenlijken, is het nodig dat de waterbehoefte van de gewassen verlaagt, zonder dat dit invloed heeft op de opbrengst.

Doelstelling

Zowel geoptimaliseerd management als het produceren van gewassen die een zelfde of een hogere opbrengst hebben bij het gebruik van minder water, kunnen helpen om meer mensen te voeden in een veranderende wereld. Aardappel is een droogtegevoelig gewas dat water efficiƫnt omzet in koolhydraten, maar dit alleen bij voldoende watervoorziening. Nederlandse aardappeltelers willen graag meer droogtetolerante rassen hebben, en willen weten welke eigenschappen gebruikt kunnen worden in kweekprogramma's om tot een verbeterde droogtetolerantie in aardappel te komen. Ook hebben zij tools nodig voor de selectie van droogtetolerantie. Het doel van dit project is om te voorzien in tools die de droogtetolerantie in aardappelrassen verbeteren.

Werkwijze

De aanpak voor het eerste jaar van dit vierjarige project is:

  1. Middels drie veldproeven de eigenschappen in aardappel die betrekking op droogtetolerantie bepalen, die relatief toegankelijk zijn voor kwekers.
  2. Analyse van soortgelijke kenmerken in geontroleerde omstandigheden in de kas.
  3. Vergelijking van de prestaties en de bijdragen van de eigenschappen aan droogtetolerantie van de aardappel tussen de gecontroleerde omstandigheden en veldproeven op meerdere locaties.
  4. Een kleinere set van genotypen testen met contrasterende prestaties en complementaire eigenschappen die bijdragen aan droogtetolerantie (volgens kasproeven) en deze genotypen dieper evalueren onder gecontroleerde omstandigheden, inclusief een transcriptieanalyse van de doelwitgenen. 
  5. Identificeren van genen en mechanismen die ten grondslag liggen aan eigenschappen die bijdrage aan droogtetolerantie in aardappel in de kas.

Resultaten

Het project zal voorzien in een instrumentarium waarmee de veredelingsdrijven hun rassen verder kunnen verbeteren door het toevoegen van droogte- en waterbeperkende eigenschappen. Dit intrumentarium kan genotypen bevatten met gunstige groei onder condities met beperkt water, selecteerbare kenmerken die bijdragen aan droogtetolerantie, gen-locaties en moleculaire merkers voor de merker-geassisteerde kweek van aardappels met droogtetolerantie.

De geproduceerde kweek-tools zullen de selectie van uitgangsmateriaal verbeteren, zal de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de selectieprocedures verbeteren en zal betere keuzes voor genitor-combinaties mogelijk maken. Dit zal de kans vergroten dat de bedrijven rassen introduceren in regio's die van oorsprong te kampen hebben met droogte of een beperkte beschikbaarheid van water, zoals de Medieranen, Afrika, India en delen van China, wat belangrijke economische groeigebieden zijn voor aardappels. Bovendien zal het de aardappelproductie voor de recente toekomst klaarmaken, wanneer het erg waarschijnlijk is dat zoet water schaars is en er meer onregelmatige weerpatronen te verwachten zijn in West-Europa.