Project

Druppelirrigatie in snijmais

Effecten van verschillende aanlegmethoden van druppelirrigatie in snijmais op benutting van water en nutrienten door het gewas en op uitspoeling van stikstof.

Op droge zandgronden is vocht in veel jaren in meer of mindere mate een beperkende factor voor een optimale opbrengst van snijmais. Algemeen wordt gesteld dat in droge jaren het meeste voordeel van beregenen wordt behaald in de periode van bloei tot korrelvulling. Dit project onderzoekt de effecten van verschillende aanlegmethoden van druppelirrigatie in snijmais op benutting van water en nutrienten door het gewas en op uitspoeling van stikstof.

Publicaties