Project

Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta: ecosysteemdiensten in de praktijk

De Provincie Zeeland is een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Met haar beleidsvisie ''t Zeeuws Bodemvenster' wil de Provincie een duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond onderdeel maken van de lopende initiatieven voor duurzame ontwikkeling van stichtingen, belangengroeperingen, ondernemers en burgers.

Deze initiatieven concentreren zich nog vaak alleen op de leefomgeving boven het maaiveld.  

Het benutten en beschermen van de kwaliteiten van de ondergrond, zoals de opslag en nalevering van regenwater, klimaatregulatie en producerend vermogen voor biomassa, water en energie, vergroot de effectiviteit van deze initiatieven. Deze kwaliteiten van bodem en ondergrond noemen we ecosysteemdiensten. Om ecosysteemdiensten tot nut te maken voor groepen en individuen in de maatschappij is het nodig deze als criteria mee te nemen in het ontwerp en de uitvoering van duurzaamheidsinitiatieven, en in ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het concept van ecosysteemdiensten kan ook dienen als een gemeenschappelijk raamwerk voor duurzaamheidsinitiatieven, en daardoor samenwerking gemakkelijker maken.

Doel van dit project is een duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond onderdeel te maken van enkele bestaande duurzaamheidsinitiatieven in de Provincie Zeeland. Hiervoor wordt het concept van ecosysteemdiensten gebruikt.

Resultaten 2012

Het project heeft het begrip gebruikerslandschappen geintroduceerd om de verschillende hoofdvormen van economische en maatschappelijke activiteiten weer te geven, en hun interactie met ecosystemen in Zeeland. Deze weergave zegt iets over het gebruik (benutting) en de levering van ecosysteemdiensten.


Doenderzoek leverde diverse publicaties op: rapporten, fact sheets, interviews en storyboards. Deze zijn in een lopende verhaal over het project te bekijken en te beluisteren (zie gerelateerde link rechtsbovenin).

Werkwijze

Doenderzoek werkte in bijeenkomsten van circa 20 mensen die met duurzaamheidsinitiatieven bezig zijn als ondernemer of namens een stichting of belangengroepering. In drie werkbijeenkomsten werden de volgende onderwerpen behandeld en ingepast in de duurzaamheidsinitiatieven van de deelnemers:

  • de ruimtelijke verspreiding van het aanbod en de benutting van ecosysteemdiensten in de Provincie of in deelgebieden
  • de waardering van ecosysteemdiensten in monetaire of niet-monetaire termen
  • passende communicatiestijlen voor verschillende doelgroepen van de duurzaamheidsinitiatieven
  • 'ecosysteemwederdiensten': welke 'retourdiensten' aan ecosystemen kunnen de duurzaamheidsinitiatieven realiseren om de levering van ecosysteemdiensten ook in de toekomst te garanderen?


 


Publicaties