Project

Duurzaam water in de glastuinbouw

Selectie van de meest duurzame (alternatieve) waterbronnen, al dan niet in combinatie met (een) behandelingstechnologie(en) op basis van een integrale duurzaamheidsbeoordeling op aspecten als economische haalbaarheid en milieukundige duurzaamheid.