Project

Duurzaam zachtfruit

Groente- en fruit leverancier ‘Willem en Drees’ (W&D) zet sinds enkele jaren een nieuw en succesvol concept in de markt met duurzaam en gezond product. Regionale en seizoensgebonden groenten en fruit, vaak van bijzondere, smaakvolle rassen, worden door W&D rechtstreeks op lokale verkooppunten afgezet. W&D wil voor zijn zacht fruitproducten (aardbei, rode bes en kruisbes) ook stappen maken naar een meer milieuvriendelijke en duurzame teelt.

Doelstellingen project

Verder ontwikkeling naar een meer duurzame, milieuvriendelijke en gezonde teelt van zacht fruit (aardbeien, rode bessen en kruisbessen).

Aanpak en tijdspad

Het gaat bij ‘duurzaam en gezond’ om de aspecten: gezondheid/risico’s, emissie naar het milieu, klimaat, water, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen. De teeltmaatregelen van  geïntegreerde teelt (GT) omvat in prioriteitsvolgorde de volgende stappen (naar IOBC, de internationale organisatie voor GT in Zwitserland): 1. Preventie 2. Technische maatregelen bij de productie 3. Systemen voor monitoring, diagnose en besluitvorming 4. Niet-synthetische chemische gewasbescherming  5. Chemische gewasbescherming en toepassingstechnieken.

Tijdpad stappenplan  projectuitvoering:

Wat vooraf ging in 2012

 • Voor/met aardbeientelers
  • Algemene uitgangspunten voor milieuvriendelijke aardbeiteelt zijn opgesteld.
  • Startbijeenkomst is gehouden met aardbeientelers 12 juli 2012.
  • Overlegd is met aardbeientelers over algemeen actieplan 2012/13 en specifiek over bemesting op maat.
  • Aangeleverd zijn  grond- en bladmonsters door telers. Analyses en adviezen door Hortinova zijn 29 november gedaan.  Aanpassing van bemesting door tuinders worden uitgevoerd obner begeleiding door de voorlichters.
  • Telers zijn bezocht voor inventarisatie
 • voor/met rode bessenteler:
  • Grondscheuten zijn een probleem in de teelt en deze worden nu chemisch verwijderd. Milieuvriendelijk alternatief is verwijderen met de hand maar dat kost veel uren. In overleg met de teler wordt ge-inventariseert hoe in andere teelten en andere landen grondscheuten worden verwijderd (literatuur/deskstudie). Samen met de teler wordt beoordeeld  welke aanpak geschikt zou kunnen zijn voor een eerste toetsing in het veld.
 • voor/met kruisbessenteler:
  • Kruisbessen bloeien zeer vroeg in het voorjaar. In Nederland is de kans op nachtvorstschade groot. Dit is een bedreiging voor de commerciële teelt. De teler zoekt mogelijkheden om de kans op nachtvorstschade te verkleinen zodat commerciële teelt mogelijk blijft. Als de Nederlandse consument aangewezen is op importproduct, zijn meer vervoerskilometers nodig waardoor het product minder milieuvriendelijk is. Op verzoek van de teler wordt een  inventarisatie gemaakt  hoe in andere teelten en andere landen nachtvorstschade wordt voorkomen ofwel beperkt (literatuur/deskstudie). Vervolgens is  met  de teler een keuze gemaakt voor de wijze van nachtvorstbestrijding. Gekozen is voor een  windturbine. Deze zal worden aangepast en getoetst  op effectiviteit voor nachtvorstbestrijding.

Vervolg in 2013.

 • voor/met Aardbeientelers
  • vervolg bemonstering voor gerichte bemesting: bemonstering blad en grond vanaf mrt-april- oktober; bemonstering wordt door telers zelfbetaald.
  • bilaterale terugkoppeling van de resultaten  van bemonstering en adviezen gedurende de teelt zodat daarmee direct  te  sturen is op efficiënte  bemesting sturen; ism met Hortinova.  
  • gezamenlijke bespreking resultaten gerichte met aardbeien telers aaneidne van het seizoen.
  • begeleiding/coaching van andere afgesproken milieuvriendelijke maatregelen binnen bedrijfsverband.
  • een gezamenlijk bedrijfsbezoek van de projectgroep tijdens teeltseizoen om voortgang en problemen te bekijken/discussiëren.
  • een afsluitende bijeenkomst in het najaar met telers en ketenpartijen.
 • voor/met kruisbessenteler:
  Een aangepaste windturbine zal getoetst worden voor nachtvorstbestrijding door de teler. Vanuit het project wordt door BBF waarnemingen verricht over werking en effectiviteit van nachtvorstbestrijding.
  • aan de hand van literatuurinventarisatie  wordt  een  van milieuvrindelijk plan van aanpak gemaakt voor verwijding van de opslag van rtode bessen struiken.
  • de gekozen methode wordt in het veld getoetst tijdens de teelt.
  • BBF doet vanuit het project waarnemingen over de uitvoering en effectiviteit van de gekozen methode

Resultaten

 • voor/ met Aardbeientelers:
  • adviezen voor efficiënte bemesting van de teelt waardoor meststof wordt bespaart. (teeltseizoen)  
  • adviezen en implementatie van andere afgesproken milieuvriendelijke maatregelen op bedrijfsniveau.
  • bedrijfsbezoeken voor wederzijdse informatie uiitwisseling over efficiënte bemesting (zomer 2013)
 • voor/met kruisbessenteler
  • Literatuur -inventarisatie nachtvorstbestrijding methoden:
  • Prakijkttoetsing gekozen methode: nachtvorstbestrijding m.b.v. een aangpaste windturbine
    voor/met rode bessenteler:
  • Literatuur -inventarisatie van methoden verwiijdern van opsalg vanrode bessenstruiken. 
 • Project: eindrapportage dec/januari a.s.

Publicaties