Project

Duurzaamheidseffecten innovatiebeleid analyseren

Het onderzoek richt zich op de outcome effecten van innovaties in de veevoederkolom op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landschap (beeld) en biodiversiteit. De oorspronkelijke ambities om de resultaten te extrapoleren naar outcome van het beleid zijn in overleg met de begeleidingscommissie losgelaten. Er zullen ook geen lessen voor het beleid worden geformuleerd.

In het onderzoek wordt aan de hand van een ontwikkelde analyse sytematiek een ex-ante evaluatie uitgevoerd op de potentiële impact van innovaties op natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap. Daartoe zijn en worden de volgende stappen gezet:

  1. Inventarisatie en clustering van lopende en startende technische innovaties in de veevoederkolom.  

  2. Inschatten van de absolute omvang van de effecten via indicatoren voor gebruik van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap

  3. Inschatten van de relatieve omvang van de effecten t.o.v. de effecten in de veevoederketen

  4. Inschatten van de potentie van de innovatie voor opschaling en bij opschaling.

In 2014 richt het onderzoek zich op een test van de analyse systematiek door deze voor de geselcteerde cases te doorlopen. Op basis van de uitkomsten, naast waarschijnlijk nieuwe obstakels en hindernissen, zullen we in staat zijn een methodiek vast te stellen. De door geëxerceerde cases zelf zullen een inschatting geven van de effecten van de case innovaties in de veevoederkolom op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en landschap.

Deliverables

WOt-interne notitie