Project

Duurzaamheidsmaatregelen

Vanuit Veldleeuwerik is samen met telers het duurzaamheidsprofiel ontwikkeld. Het Duurzaamheidsprofiel bevat een aantal maatregelen per thema en zijn gekoppeld aan een aantal duurzaamheidsindicatoren. Het Duurzaamheidsprofiel is daarmee een hele praktische tool voor de Veldleeuwerik teler. Het duurzaamheidsprofiel heeft tot doel om de voortgang (op het gebied van duurzaamheid) van de Veldleeuwerik telers inzichtelijk te maken en hierover te kunnen communiceren en om Veldleeuwerik telers onderling elkaar te laten inspireren.  

Deelnemers aan Stichting Veldleeuwerik voeren jaarlijks een aantal duurzaamheidsmaatregelen uit. Deze maatregelen worden gekozen uit het duurzaamheidsprofiel, waarin per thema een aantal maatregelen genoemd worden. De Stichting Veldleeuwerik wil graag een wetenschappelijke onderbouwing geven aan de duurzaamheidseffecten van deze maatregelen en vraagt daarom voor 3 themas (biodiversiteit, groenbemesters en bodembewerking) een samenvatting van bestaande kennis.

Publicaties