Project

Duurzaamheidsvraag-stukken in de Nederlandse biobased ketens

De vergelijking van duurzaamheidsimpact tussen verschillende toepassingen (bijvoorbeeld biobrandstoffen versus bioplastics) geeft belangrijke informatie om toekomstige beleidskeuzes op te baseren. Duurzaamheidsvragen spelen op dit moment vooral
een rol bij energieproductie op basis van groene grondstoffen.

Doelstellingen project

Voor ondersteuning van het biobased economy beleid is het echter noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de duurzaamheidseffecten die liggen onder de keuzes die binnen het cascademodel (de biobased piramide) worden gedaan, met andere woorden:

 • Levert kiezen voor producten boven in de piramide (dus meer hoogwaardige producten) een duurzaamheidswinst op en waarbij is deze duurzaamheidswinst het grootst.

 • Zijn er algemene regels uit af te leiden die kunnen helpen bij het verder vormgeven van het biobased econonmy beleid, welke markten en technologieën moeten vanuit dit oogpunt worden gestimuleerd.

Aanpak en tijdspad

Gebaseerd op het cascademodel zal voor een aantal verschillende grondstoffen verschil in duurzaamheidseffecten bij keuze voor toepassing in verschillende treden van de piramide in kaart worden gebracht. Hiervoor zullen achtergrond berekeningen worden uitgevoerd aan voorbeeldketens die in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. Verschillende duurzaamheidsindicatoren worden in de berekeningen meegenomen, in elk geval CO2 uitstoot, niet-hernieuwbaar energiegebruik, landgebruik en mogelijk nog andere, in overleg met de opdrachtgever.

 • Fase 1. januari-februari
  In overleg met de opdrachtgever in op basis van inschattingen van de haalbaarheid van de doorrekening (oa beschikbaarheid van data) een keuze maken voor de door te rekenen voorbeeldketens.
 • Fase 2.maart-september
  Doorrekenen van de verschillende voorbeeldketens en op basis van de behaalde resultaten opstellen van meer veralgemeniseerde regels voor de duurzame toepassing van biomassa
 • Fase 3. oktober
  Peer review van de resultaten door externe partij
 • Fase 4. oktober-december
  Uitwerken van een begrijpelijke en toegankelijke rapportage die kan worden gebruikt binnen de overheid in de discussies over beleidsrichtingen.

Resultaten (beoogd)

Uit de resultaten van deze doorrekeningen zal, voorzover deze dit toelaten, een aantal veralgemeniseerde “regels” voor het duurzaam toepassen van biomassa binnen het cascademodel worden afgeleid.

De resultaten zullen worden vastgelegd in een toegankelijk rapport in het Nederlands geschreven, aangevuld met een achtergrond document met de aanpak, de gebruikte data en de uitkomst van de berekeningen.