Project

Duurzame Viskweek in Ghana, mest als input vijversystemen

In veel Afrikaanse landen is een tekort aan vis door afnemende visvangsten een snel groeiende bevolking. Ook hebben ze onvoldoende buitenlandse valuta om voldoende vis te importeren. Vis is een belangrijke component voor dierlijke eiwitten in het dagelijks dieet van de bevolking; een tekort aan verse vis heeft directe gevolgen voor de volksgezondheid, vooral bij kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en zwangere vrouwen.

Om aan de vraag naar vis te voldoen, maakt in Afrika de aquacultuur een snelle ontwikkeling door. De Ghanese overheid wil de binnenlandse visproductie laten stijgen van 10.000 MT in 2010 tot 100.000 MT in 2016. Voor Nederlandse bedrijven in de sector liggen hier goede marktkansen.

Een belangrijke belemmering bij viskweek in Afrika is de beschikbaarheid van kwalitatief goed voer. De centrale vraag in dit project is hoe de groei van natuurlijke voedingsorganismen in de visvijvers is te stimuleren met kippenmest, laagwaardige agrarische restproducten en innovatieve technieken.

Doelstelling

Het project heeft twee doelstellingen

 1. Optimaliseren van de productie van vis in vijversystemen zonder, of met minimaal gebruik van commercieel beschikbare volledige visvoeders. In plaats van visvoer wordt een combinatie van kippenmest, gewasresten en innovatieve technieken gebruikt om de groei van natuurlijke voedingsorganismen te stimuleren.
 2. Het ontwikkelen van alternatieve productiestrategieën op (semi) praktijkschaal

Werkwijze

Om het bio-economische model te maken worden data gebruikt uit literatuur en uit proeven in Ghana. Verder worden diverse economische gegevens gebruikt, zoals marktprijzen en de diverse productiekosten. Het onderzoek richt zich op tilapia, eventueel in gemengde teelt met Afrikaanse meerval.

Vier productiescenario’s worden uitgewerkt:

 1. Stimuleren van natuurlijke voedselproductie in visvijvers met kippenmest en laagwaardige agrarische restproducten
 2. Stimuleren van natuurlijke voedselproductie in visvijvers met periphyton
 3. Stimuleren van natuurlijke voedselproductie in visvijvers met bioflocs
 4. Opkweken van tilapia in visvijvers en ze laten uitgroeien in kooien in een rivier

Resultaten


 • Inzicht in de potentiele visopbrengst en de economische haalbaarheid van alternatieve productiewijzen
 • Inzicht in verschillende productiemodellen en de bio-economische prestaties daarvan
 • Een businessplan om entrepreneurs te helpen de meest geschikte productiewijze op te zetten
 • Meer winst bij deelnemende bedrijven
 • Economische voordelen door kostenbesparing op visvoer en transport van kippenmest
 • Meer werkgelegenheid
 • Kennis die ook elders in Afrika commercieel toepasbaar is

Publicaties


other relevant publications