Project

Duurzame aardappelteelt in Indonesië

Ondersteunen van Indonesië met kennis en tools ter verbetering van zaad-en consumptieaardappelen teeltsystemen.