Project

Duurzame bestrijding insecten nematoden plagen internationale ketens

uarantaine organismen zijn een cruciaal probleem in de internationale handel. Ondanks strikte quarantaine maatregelen en controle, worden insectenplagen regelmatig door toenemende internationale handel overgebracht naar niet besmette gebieden.

Met de klimaatverandering en het toenemen van het broeikaseffect is het risico dat plagen uit warme landen zich in Nederland vestigen steeds groter. Het meest effectieve ontsmettingsmiddel methylbromide (MBr) is inmiddels niet meer toegelaten in ontwikkelde landen vanwege zijn schadelijk effect voor de ozonlaag. Een effectief en milieuvriendelijk alternatief voor MBr is zeer gewenst.

PPO-AGV heeft in samenwerking met Food & Biobased Research een fysieke behandelingsmethode (Controlled Atmosphere Temperature Treatment, of CATT)  voor de bestrijding van aardbeimijt ontwikkeld. In deze behandeling, wordt lucht met verhoogde CO2 concentratie en een verlaagd zuurstofgehalte bij een iets verhoogde temperatuur toegediend aan met insecten of mijten besmet plantmateriaal. Deze behandeling zorgt voor een 99,8% afdodingseffect.

In 2012 is een pilot-experiment met CATT gedaan. Onder geconditioneerde omstandigheden zijn kweken van diverse plaaginsecten behandeld, waarna de doding is gescoord. De eerste resultaten waren veelbelovend met hoge dodingspercentages voor de meeste testorganismen. In een uitgebreidere vervolgproef is de doding van 16 CATT condities (verschillende combinaties van CO2, O2 en temperatuur) op 5 plaaginsecten bepaald. Tegelijkertijd is ook gekeken naar de effecten op de kwaliteit van 7 plantproducten.

De beste resultaten zijn gevonden bij Tuta absoluta en Frankliniella occidentalis.

 

Plan van aanpak 2013

  • Optimaliseren van de gassamenstelling en de temperatuur combinatie van de CATT behandeling voor tomatenmineervlieg (Tuta absoluta), thrips (Frankliniella occidentalis), fruitmot (Cydia pomonella), Aziatische tijgermug (Aedes albopictus)(in de eerst instantie een vergelijkbaar soort Aedes aegypti) en een pilot studie aan potgrond aartjes.
  • Bepalen van de minimum behandelingstijd.

Ook de neveneffecten op plantmateriaal (tomaat, paprika, appel, peer en een hoog risico product i.v.m. Frankliniella occidentalis probleem voor Frugi Venta; lucky bamboo voor VGB) worden duidelijker in beeld gebracht. 


Publications