Project

Duurzame bladluisbeheersing in vruchtgroenten onder glas

Bladluizen vormen een van de grootste knelpunten in de biologische teelt van vruchtgroenten onder glas. Vooral paprika en aubergine zijn erg gevoelig en de biologische bestrijding is extreem duur en schiet vaak tekort. Telers geven aan dat het economisch haast niet verantwoord is om biologische paprikas te telen vanwege de risicos dat het gewas ten onder gaat aan bladluizen.

Meer onderzoek is nodig om een robuust en betaalbaar bestrijdingssysteem voor bladluis te ontwikkelen. Het onderzoek is niet alleen voor de biologische sector maar ook voor de gangbare telers van groot belang. De gangbare telers zijn nu nog sterk afhankelijk van het chemische middel pymetrozine. Dit middel staat onder grote druk vanwege overschrijdingen in het oppervlaktewater (Tolman 2010, Waterkwaliteit  glastuinbouwgebied Delfland 2005-2009). Bovendien blijft de druk vanuit de retailers toenemen om zowel het aantal chemische middelen als de MRLs te verlagen. Op termijn zal de vraag naar residuvrije/arme paprikas zonder bladluisinsecticiden dus toenemen. Tenslotte is er door het eenzijdig gebruik van Plenum┬« (pymetrozine) een gevaar voor resistentieontwikkeling bij de bladluizen. Het is dus van groot belang om aan alternatieve niet-chemische bestrijdingsmethoden van bladluis in vruchtgroenten onder glas te werken.

De huidige biologische bestrijding van bladluis is vooral gericht op inzet van specialistische natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, zweefvliegen en galmuggen. Wat ontbreekt is een goede methode om bladluis preventief te bestrijden. Verder wordt de inzet van sluipwespen sterk verstoord door hyperparasieten, secundaire sluipwespen die de primaire sluipwespen parasiteren. Tot slot ontbreekt het aan goede correctiemiddelen. De huidige middelen zijn natuurlijke zepen en pyrethroïden werken niet afdoende of soms totaal niet. De kennisvraag is of we een robuust en effectief biologisch bestrijdingssysteem van bladluis in vruchtgroenten onder glas kunnen ontwikkelen door:

a) het opsporen van nieuwe generalistische roofwantsen,

b) ontwikkeling van methoden die verstoring met hyperparasieten beperken en

c) ontwikkeling van selectieve correctiemethoden met entomopathogene schimmels.

Publicaties