Project

Duurzame landbouwproductie conform behoeften producenten

De wereldbevolking stijgt. Duurzame landbouwproductie is onontbeerlijk. Dit project geeft aanbevelingen die goed aansluiten bij behoeften, vaardigheden en belangen van producenten.

Doelstelling

Verwacht wordt een stijging van de wereldbevolking naar 9 miljard in 2050. Daarmee moet de landbouwproductie verdubbelen om aan de toenemende vraag naar voeding en grondstoffen te voldoen. Dit heeft gevolgen voor het milieu en hoe partners in de waardeketen met elkaar omgaan. Verschuiving naar duurzame productiesystemen is onontbeerlijk. Certificering is momenteel het belangrijkste instrument. Dit project heeft beoogt het vormgeven van een nieuwe duurzame landbouwproductie. Met ‘best practices’ die aansluiten bij de behoeften, vaardigheden en belangen van producenten.

Plan van Aanpak

  1. Selectie van waardeketens en ‘best practices’. Het ministerie van EL & I is momenteel betrokken bij de volgende waardeketens: palmolie, soja, koffie, cacao, aquacultuur en groenten & fruit. De lijst zal worden afgerond in nauwe samenwerking met EZ in het eerste kwartaal van 2013.
  2. Activeer netwerk voor de geselecteerde producten. Mogelijke groepen die worden opgenomen, zijn: IDH, Solidaridad / Fair Trade, Agripro focus, retailers.
  3. Analyseer producentenbehoeften en belangen.
  4. Identificeren producentgeoriënteerde activiteiten binnen de betreffende ‘best practices’.
  5. Aanbevelingen.

Resultaten

Dit project, dat in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische zaken wordt uitgevoerd, levert een document op met de uitgewerkte casus, inclusief een overzicht van stimulansen voor boeren en aanbevelingen voor duurzame productie. Presentaties vinden plaats tijdens workshops voor stakeholders.