Project

Duurzame palmolie

Het project “Heldere herleidbaarheid van duurzame palmolie” heeft als doelstelling om innovatieve technologie te ontwikkelen die de geografische herkomst van palmolie kan bepalen. Met behulp van een dergelijke methode kan tevens de echtheid van duurzaam geproduceerde palmolie worden geverifieerd.

Binnen het project zullen palmoliemonsters uit de relevante gebieden in Maleisiƫ en Borneo worden verzameld welke met behulp van analytische fingerprinting methoden worden geanalyseerd. Vervolgens worden de analytische gegevens gemodelleerd met behulp van geavanceerde chemometrische technieken. Deze modellen zullen aan de hand van een additionele set van monsters worden geverifieerd en waar mogelijk worden verfijnd. In de valorisatiefase zal worden bepaald in hoeverre de techniek breed valt toe te passen, en op welke manier.

Deliverables


  • Analysemethode om herkomst palmolie in Zuid-Oost Azie vast te stellen.
  • Publicaties/presentaties

Publicaties