Project

Duurzame palmolie: Actie-onderzoek en governance

De productie van palmolie krijgt veel kritiek vanwege de impact op milieu en lokale gemeenschappen. Een onderzoeksprogramma van INREF is gericht op verduurzaming van de productieketen. Dit project biedt ondersteuning om het programma actie-georienteerd te maken.

Doelstelling

Dit project ondersteunt 8 PhD projecten in een INREF programma dat gericht is op de mogelijkheden voor een duurzame productie van palmolie. De PhD onderzoeken bestrijken de relevante gebieden rond duurzame productie van palmolie. Dit zijn primaire productie, beleid op het gebied van landgebruik en milieu, de waardeketen, de waarden van lokale gemeenschappen en internationaal governance.

Dit project zorgt ervoor dat met actieonderzoek kennis uit deze PhD onderzoeken daadwerkelijk kan bijdragen aan verbeterde governance mechanismen. Actieonderzoek is sociaal onderzoek waarbij sociale systemen niet alleen onderzocht worden, maar ook wordt gezocht naar oplossingen van problemen om te komen tot sociale verandering. Hierbij wordt er bewust voor gekozen om niet alleen te observeren en te interpreteren, maar deel te nemen aan het proces.

De onderzoekers van de INREF projecten worden daarvoor geadviseerd hoe ze fundamentele kennis en kennis uit praktijkonderzoek kunnen combineren en hoe ze stakeholders bij hun onderzoek kunnen betrekken. Ook wordt binnen het project onderzocht hoe governance mechanismen te verbeteren zijn in de lokale en globale palmoliesector. Verder ondersteunt het project de PhD-onderzoekers om kennis uit het onderzoek bruikbaar en beschikbaar te maken voor stakeholders, zodat die gericht stappen kunnen nemen richting duurzame productie van palmolie.

Plan van Aanpak

Alle PhD onderzoekers zullen in hun eigen land samenwerken met lokale stakeholders. Binnen dit project worden bijeenkomsten georganiseerd om met deze stakeholders de onderzoeksagenda’s verder in te vullen. Een projectvoorstel voor actie-onderzoek wordt geschreven en gestart, om, met input van stakeholders, aanknopingspunten te vinden voor veranderingen in de huidige palmoliesector.

De PhD-onderzoekers worden gecoached om hun onderzoek actie-georiënteerd op te zetten.