Project

Duurzame productie op zee

Nederland is klein, de Noordzee is groot. Voor veel menselijke activiteiten is het steeds moeilijker om ruimte te vinden op het land; ze worden verplaatst naar zee t.b.v. zandwinning, transport, energiewinning en eiwitproductie. Tegelijkertijd stijgt het maatschappelijk besef van de ecologische waarde van de zee. Hierdoor groeit de bedrijvigheid op zee en daarmee de behoefte aan geschoolde werknemers die kennis hebben van het werken op zee met veel aandacht voor duurzaamheid. Het is daarom van belang dat kennis over duurzaam opereren op zee opgenomen wordt in huidige MBO-/MBO+opleidingen gerelateerd aan werken op zee.

De cursus 'Duurzaam werken op zee' is bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met het mariene milieu, zoals medewerkers bij kustgemeenten, medewerkers op een olieplatform, op een supply-schip, op een baggerschip, onderhoudspersoneel van windmolens, bergingsbedrijven, marine personeel, enz. De doelgroepen zijn bedrijven die op zee werken en maatschappelijke organisaties die het duurzaam beheren van het marine milieu van belang achten. 

Deliverables

Het ontwikkelen van een MBO/MBO+ niveau cursus voor medewerkers in de maritieme sector die affiniteit hebben met duurzaamheid en milieu.

Publicaties