Project

Duurzame visserij Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ)

Stichting Transitie IJsselmeer (de Stichting) zet zich in voor een economisch rendabele beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die past binnen de draagkracht van het natuurlijk systeem in het IJsselmeer en Markermeer. Als onderdeel van dit traject heeft de Stichting een Houtskoolschets opgesteld: Op weg naar een economisch rendabele beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die past binnen de draagkracht van het natuurlijk systeem in het IJsselmeer. In deze houtskoolschets is een toekomstbeeld voor 2030 geschetst. Onderdeel van het toekomstbeeld is een simpel, duurzaam en goed controleerbaar beheersysteem. 

In de periode tot 1 mei 2017 worden vier bouwstenen voor dit beheersysteem uitgewerkt: - Bouwsteen 1: Uitwerking van het begrip duurzame visserij - Bouwsteen 2: Uitwerking van een gequoteerde visserij - Bouwsteen 3: Uitwerking van een optimaal (visserijonafhankelijk) bemonsteringsprogramma - Bouwsteen 4: Uitwerking van een overgangsregeling.

Stichting Transitie IJsselmeer (STIJ) werkt in de periode tot mei 2017 vier bouwstenen uit om te komen tot een simpel, duurzaam en goed controleerbaar beheersysteem op het IJsselmeer. WMR is gevraagd om inhoudelijk expert-inbreng te leveren namens DGAN. Het gaat om het becommentariĆ«ren van inhoudelijke stukken die zijn opgesteld door STIJ en leveren van expertise voor en in bijeenkomsten van de STIJ met experts en met vissers.  Daarnaast streeft EZ naar een betere communicatie tussen vissers en WMR. Met dit doel voor ogen wordt in maart 2017 voor het eerst een bijeenkomst georganiseerd waar de inspanningsadviezen voor het komende visseizoen worden gepresenteerd aan praktiserend vissers. 

Publicaties