Project

Duurzame voedselproductie en food safety

Nederland is wereldspeler op het gebied van voedselproductie. De druk op bedrijven om gezondere, veiligere en duurzamere producten te leveren is de afgelopen jaren opgevoerd door overheden, consumentenorganisatie en ngos. Tegelijk voeren veel bedrijven een actiever beleid op Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO). Bundeling en versterking van de expertise op het gebied van het duurzame plantproductie en voedselveiligheid is van belang.

In overleg met het projectteam is besloten om voor dit project Duurzame en veilige voedselproductie te kiezen voor, en ons te beperken tot, de volgende 2 aansprekende onderwerpen: 
1. Voedselveiligheid bij stadslandbouw
- stadslandbouw is volop in ontwikkeling, vaak burgerinitiatieven, maar er kleven ook risicos aan, denk aan vervuilde bodem en lucht in de stad. Studenten kunnen aan de slag met info over risicos voedselveiligheid bij stadslandbouw; en

2. Voedselveiligheid bij nieuwe teelttechnieken - teelt op water is volop in ontwikkeling. Voor diverse gewassen en in verschillende sectoren zijn pilots geweest en er zijn ook bedrijven die het al toepassen.

Studenten kunnen aan de slag met info over benodigde kwaliteit van water, welk type water gebruik je dan en kun je het water recirculeren, met welke voedselveiligheidsproblemen dien je rekening te houden. De door Wageningen UR aangeleverde kennis en informatie is ontsloten door gebruik te maken van kennisclips. De kijker stuurt zelf het leren en webquests, een opdracht uitvoeren in de vorm van een speurtocht. In nauwe samenwerking met Ontwikkelcentrum is deze leervorm ontwikkeld. Studenten krijgen als opdracht om een advies op te stellen. De Kiemquest neemt ze mee en begeleidt ze in dit traject. MBO studenten uit de verschillende regios zijn vrij om een gewas te kiezen die in hun regio wordt geteeld. 

De Kiemquests zijn te vinden op:
Stadslandbouw http://ontwikkelcentrum.nl/webq2 en
Teelt op water http://ontwikkelcentrum.nl/webq3

  

Publicaties