Project

DynTerra - Dynamische Terrestrische Natuur

2014 wordt het afsluitende jaar van het project DynTerra- Dynamische Terrestrische Natuur. De project inspanningen zullen zich daarom richten op het publiceren van de resultaten in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, en het presenteren van die resultaten voor wetenschappelijke en maatschappelijke fora.

Er is veel discussie rond het huidige natuurbeleid. Het systeem van natuurdoelen, - typen en -soorten werkt niet meer (terecht of onterecht). Alternatieven welke doorvertaald kunnen worden naar ecosysteem diensten zijn daarvoor noodzakelijk.

Een functionele benadering lijkt daarbij kansrijk. In dit project wordt de basis gelegd voor een dergelijke functionele benadering (functionele groepen, indicatoren daarvan, databases met functionele kenmerken, modellen). Dit zijn niet direct vermarktbare producten voor eindgebruikers, maar zijn essentieel om het maatschappelijke debat te kunnen voeden.

Deze kennisoverdracht heeft al plaatsgevonden. Bijvoorbeeld door bijdragen door DynTerra medewerkers in het boek: Economy and Ecology of heatlands (Diemont et al. 2013). Ook de  Ambtelijke Beleidsverkenning: Natuurambitie Grote Wateren - 2050-2100 werkt van het gedachtengoed van een veerkrachtige en dynamische natuur uit, mede op grond van literatuur ('Ecologische Veerkracht') en met inbreng inbreng van medewerkers uit dit project. Tenslotte is de hier ontwikkelde kennis toegepast voor een evaluatie van het topsectorenbeleid voor de Nederlandse natuur.

Producten

  1. Manuscript (submitted) over methode & analyse functionele plantengroepen
  2. Manuscript (submitted) over model op basis van functionele kenmerken te komen. Mogelijk inclusief toepassing van functionele diversiteits maten.
  3. Presentaties van resultaten aan relevante eindgebruikers.

Publicaties