Project

E-learning

In dit project gaan we de inhoudelijke kennis van Wageningse onderzoekers op een aantal thema's van het CIV T&U in kennisclips (filmpjes) ontsluiten voor gebruik in de lesmodules.

CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen brengt virtuele onderzoeker in de klas

Komend jaar worden er vanuit een samenwerking tussen Wageningen UR, het Ontwikkelcentrum en het CIV T&U een aantal kennisclips ontwikkeld voor de lesmodules die binnen het CIV ontwikkeld zijn. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het BOGO-thema die kennisdoorstroom van DLO Wageningen UR voor het groen onderwijs mogelijk gemaakt, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Op dit moment zijn er voor een aantal themas readers ontwikkeld die gebruikt worden voor zelfstudie en voor docenten om uit te doceren. Kleine groepen, veelal versnipperd over heel Nederland, maken het ingewikkeld om  de modules goed in te plannen in de verschillende roosters. Zij missen op dat vlak echter vaak inhoudelijke expertise. Daarom willen we kijken of het mogelijk is om delen van de themas die zijn uitgewerkt door de Expert Ontwikkel Teams (EOTs) te vertalen in een digitale college van onderzoekers en eventueel ook ondernemers die delen van de inhoud op een eenduidige en goede manier voor het voetlicht kunnen brengen.  De kennis van onderzoekers van Wageningen UR is hierbij belangrijk.

Het doel dat het CIV T&U nastreeft is dat de kennis die door onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek verzameld is ook beschikbaar komt voor de kleinere sectoren en opleidingen. Dit moet op een zodanige toegankelijke manier zijn dat het niet altijd noodzakelijk is dat de docent ook expert is.

In dit traject levert Wageningen UR de inhoudelijke expertise via de onderzoekers, het Ontwikkelcentrum verzorgt de productie van de kennisclips en het CIV is verantwoordelijk voor de begeleidende didactische materialen (denk aan toetsen, opdrachten, docentenhandleidingen) en de ontsluiting.

Publicaties